Specialist på hållbart samhällsbyggande

Formbetong är Sveriges ledande betongspecialist. Tillsammans med våra kunder bygger vi bostäder, kommersiella fastigheter, anläggningar och infrastruktur som står sig över tid.

1


Kompetent specialist

På Formbetong jobbar vi helhjärtat med vår kärnverksamhet – betongarbeten. Som specialist har vi vi alltid högsta teoretiska och praktiska kompetens inom vårt område. Det ger lyckade projekt och nöjda kunder.

1

2


Ansvarsfull projektstyrning

Stora byggprojekt kräver ordning och reda. Därför tar vi ett helhetsgrepp över betongprocessen och arbetar effektivt efter vår projektstyrningsmodell. Det gör vår arbetsplats säkrare, ökar vår effektivitet och gör att vi kan ligga steget före. På så sätt undviker vi överraskningar och avbrott i produktion.

2

3


Engagerad Partner

På Formbetong jobbar vi sida vid sida med våra kunder och bidrar med vår expertis inom betong för att förverkliga beställarens önskemål. Ett transparant samarbete skapar korta beslutsvägar, smarta lösningar och effektiv riskhantering. Dessutom skapar det mycket trevligare arbetsplatser.

3