Formbetong gjuter grunden för ett levande samhälle

Vi är ett byggföretag helt specialiserat på betongarbeten. Tillsammans med våra kunder bygger vi hem, sjukhus, vägar och mycket mer. Som specialist är vi alltid bäst på det vi gör och det vi bygger ska hålla flera generationer framåt.

Tillsammans med våra kunder bygger vi

Fill 1

Infrastruktur

Lorem ipsum dolor amet estas. Ipsum doloramet estas comos.

Se case

Fill 1

Anläggningar

Lorem ipsum dolor amet estas. Ipsum doloramet estas comos.

Se case

”Vårt kundlöfte handlar om att vi tar ansvar över hela betongprojektet, att vi är en pålitlig partner för våra kunder och en säker arbetsgivare för våra medarbetare.”

– Stefan Söderström, VD

Fyra anledningar att arbeta med Formbetong

Sedan starten 2003 har vi fokuserat all vår kraft på vår kärnverksamhet och idag vågar vi stolt kalla oss marknadens bästa betongspecialist. Idag är vi ungefär 400 personer som tillsammans med våra kunder bygger framtiden.

Vi bygger

Fill 1

Kompetens

Som specialist ser vi till att vara bäst på det vi gör. Vi investerar i våra medarbetare och ser till att de har rätt utbildning.

Fill 1

Kvalitet

Hos oss går kvalitet och hållbarhet hand i hand. Det vi bygger ska hålla många generationer framåt.

Fill 1

Projektstyrning

Vi arbetar efter vår beprövade projektstyrningsmodell och tar ett helhetsansvar. Det gör vårt arbetet tryggt och effektivt.

Fill 1

Säkerhet

Inga människor ska skadas på våra arbetsplatser, varken våra eller kunden medarbetare. Säkerhetsarbetet är ständigt pågående och vi arbetar aktivt att nå vår nollvision.

Projektstyrning

I stora byggprojekt räcker det inte att alla medarbetare har rätt kompetens. Det är minst lika viktigt att arbetet sker strukturerat. Är det inte ordning och reda på byggarbetsplatsen minskar effektiviteten och risken för olyckor ökar. Därför tar vi ett helhetsgrepp om våra projekt.

Tillsammans med kunden utformar vi projektet så att alla känner trygghet mad vad som ska levereras. Arbetet leds av en projektansvarig som arbetar tätt tillsammans med kund för att ta fram en övergripande tidsplan, en produktionsplan samt en rullande tidsplan. Under projektets genomförande uppdateras den rullande tidsplanen löpande av ansvariga förmän under ledning av den projektansvarige. Varje vecka går vi tillsammans med kunden igenom tidsplanen och identifierar eventuella hinder och förändringar.

Med vår projektstyrningsmodell gör vi vår arbetsplats säkrare, ökar vår effektivitet och ser till att ligga steget före. På så sätt undviker vi överraskningar och avbrott i produktionen.

Säkerhet

Våra medarbetare är mycket mer än skickliga hantverkare. De är någons syster, någons barn, någons pappa och någons partner. Vår viktigaste uppgift är att se till att de kommer hem från arbetet oskadda varje dag. Inga människor ska skadas på våra arbetsplatser, varken våra egna eller kundens medarbetare. Säkerhetsarbetet är ständigt pågående och vi arbetar aktivt för att nå vår nollvision.

kollektivavtal Kollektivavtal

Vi har kollektivavtal och vår MB-grupp 2017 består av: Fredrik Wahlström, May Heinonen och Jesper Dagebratt.

utbildning Utbildningar och kurser

Våra yrkesarbetare och våra tjänstemän ska alltid ha den senaste kunskapen inom vårt område. Det gäller både kunskap om produkter och teknik – samt i miljö och säkerhet.

forsakring Försäkring

Vi har allrisk-och ansvarsförsäkring för entreprenad och montage.

egenkontroll Egenkontroll

Vi följer lagens krav och branschens standard för egenkontroll.

Rätt kompetens

På Formbetong har vi fokuserat helhjärtat på vår kärnverksamhet sedan starten 2003. Det har gjort oss till specialister på omfattande betongarbeten som kräver hög teknisk kompetens. Idag vågar vi stolt kalla oss Sveriges ledande betongspecialist.

Som specialist är vår främsta resurs våra medarbetare och vår framgång bygger på deras yrkesskicklighet och engagemang. På Formbetong finns många olika yrkesroller och för oss är varje medarbetare viktig. Från de som arbetar inom produktion till projektledare, affärsansvarig och kontorspersonal. Vi utbildar kontinuerligt vår personal intern och externt för att se till att de alltid har den senaste kunskapen inom sitt ansvarsområde.

Kvalitet

För oss går kvalitet hand i hand med hållbarhet. Att det vi bygger håller hög kvalitet är bra för våra kunder, men det är också bra för samhället och kommande generationer. Vi utforskar ständigt nya tekniker och väljer byggmaterial med omsorg för miljön och byggnadskvaliteten.